Superioga

Com Stella Krieger

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sab

//

18:30

//

18:30

 //

10:00

Superioga

Com Elika Kishimoto

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sab

//

  //

       8:30

//

 //

  //

Superioga

Com Pedro Zaghini

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sab

20:00

  //

      20:00

  //

  //

  //

Superioga

Com Luiza Junot

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sab

  //

  //

          //

  //

7:30

  //

Pilates

Com Lucas Toledo

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sab

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

  //

Pilates

Com Ana Paula

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sab

  14:00 

 15:00

  16:00 

 17:00

 18:00

19:00

20:00

  14:00 

 15:00

  16:00 

 17:00

18:00 19:00

20:00

16:00 

17:00

18:00

19:00

 20:00

  14:00 

 15:00

  16:00 

 17:00

18:00

19:00

20:00

  14:00 

 15:00

  16:00 

 17:00

 18:00

19:00

20:00

  //